Juridisch geschoold en zo de plank misslaan!

posted in: Politiek | 0

 

N.a.v. een opmerking in de commissie Ruimte neem je als juridisch geschoold fractievoorzitter kennis van alle stukken die verband houden met de grondtransacties bij het project Heerenweide. Je concludeert dat er malversaties zijn gepleegd en dat er sprake van schending van de integriteit door een ambtenaar. Je stelt de overige vier fractievoorzitters van je bevindingen op de hoogte en je eist een onderzoek. Hierbij worden termen gebruikt als “u wilt het niet geloven”, “het is bizar en macaber”. He wekt de indruk dat er een beerput open zal gaan. Het onderzoek wordt toegezegd. Je bent zo overtuigd van je gelijk dat je nog voor het resultaat van het onderzoek bekend is in een interview in het NHD zegt:”Het onderzoek is er niet voor niets, er zijn grenzen overschreden.” Uit het diepgaande en uitgebreide onderzoek blijkt vervolgens dat er bij het project Heerenwide rechtmatig is gehandeld en er geen sprake is van schending van de integriteit. Er is slechts “de schijn van belangenverstrengeling” gewekt doordat er wel voor gezorgd is dat de betrokken ambtenaar die grondeigenaar is in Heerenweide geen bemoeienis had met het project, maar dat die maatregel niet op papier is gezet. Er is dus geen enkele grond voor je aantijgingen en verdachtmakingen en grote woorden. Dan sta je als juridisch geschoold fractievoorzitter dus lelijk in je hemd. Dan kun je dus twee dingen doen: Je erkent ruiterlijk je ongelijk en biedt in het openbaar je excuses aan de gekwetste partijen aan, of je maskeert je blunder en probeert toch je gelijk te halen door felle kritiek te leveren in de richting van de burgemeester op de volgens jou incorrecte wijze waarop het integriteitsbeleid is uitgevoerd. Als fractievoorzitter van de partij met als slogan:”Sportieve politiek, transparant en betrouwbaar”, kies je natuurlijk voor de eerste optie, maar zo niet Mario Appelman, hij gaat voor de aanval op de burgemeester en weigert, net als de VVD, de motie van Gemeentebelangen, CDA en PvdA waarin het vertrouwen in de organisatie wordt uitgesproken, te steunen.

Hoe klein kun je zijn!