Budget

Wij dragen er zorg voor dat projecten en financiën duidelijk aan elkaar zijn verbonden. Projecten die gericht worden gefinancierd hebben gescheiden contracten van de andere projecten. Niet alles op één hoop maar duidelijk budget en doel gekoppeld.
We werven met een speciale werkgroep veel fondsen, gemiddeld zo'n €100.000 per jaar. Dit budget  wordt over het algemeen besteed aan middelen en evenementen voor de kwetsbare doelgroepen in onze gemeente. Het draait altijd om inzet voor de inclusie van alle inwoners, jong en oud(er).
Neem contact met ons op over de mogelijkheden!

Subsidie

Naast fondsen werving zorgt de gemeente Opmeer voor begeleiding van vrijwilligerswerk met gedegen beleid en natuurlijk ontvangen we voor veel projecten subsidie. Maar de mogelijkheden van een gemeente zijn niet onuitputtelijk en belasting- en overheidsgelden worden natuurlijk ingezet op meer onderdelen zoals, veiligheid, ruimtelijke ontwikkeling, onderhoud aan gebouwen en groen, sociale opvang van inwoners, … Daarom leggen wij via fondsen werving contacten met ondernemers en andere stakeholders om onze ideeën te kunnen verwezenlijken.

Zelf-financiering

Met verschillende events zorgen we zelf voor een deel van de financiering. We hebben het dan over: oliebollenverkoop, badeenden actie, rommelmarkt, boekenmarkt en kerstboom verhuur. Dit levert per jaar gemiddeld zo’n €30.000 op. Hier zijn we onnoemelijk trots op. Niet alleen je hand ophouden maar zelf werken aan inkomsten.

En dan is er nog de Lottoclub, hieronder vallen gezamenlijke projecten die georganiseerd worden vanuit het vrijwilligerswerk in de gemeente Opmeer. Door deze loterij hopen we projecten te verduurzamen zodat er meer verbinding met de samenleving ontstaat en de investeringen op de juiste plek komen. Iedere organisatie  bepaald zelf de prijzen, aantal loten, prijs per lot en de periode. Van de opbrengst gaat 50% van de winst naar een goed doel in de gemeente. Meer informatie daarover: https://delottoclub.nl

Belangrijke richtlijnen voor elk project en elke aanvraag voor subsidie en andere financieringen zijn:

  • Zorg voor verbinding van inwoners.
  • Zorg voor verbinding van projecten.
  • Betrek alle inwoners, zoals aangegeven in de Participatiewet.
  • Zorg om veiligheid.

Hoe of hoe groot uw bijdrage ook is, wij bedanken u voor uw vertrouwen!

NB. Alle Award-Opmeer projecten hebben de ANBI-status.

Adresgegevens

Opmeer Actueel
P.a. de Vergadelaar
De Weijver 8C
1718 MS Hoogwoud


Tel: 0226-355095
E-mail: info@opmeeractueel.nl