VVD Opmeer veegt straatje schoon.

posted in: Politiek | 0

Het is schokkend hoe de VVD Opmeer in een  persbericht vol leugens en verdraaiing van feiten probeert haar straatje schoon te vegen en en passant Stoker nog eens natrapt. Tijdens de raadsvergadering van 21 december zei  Stoker niet dat hij onbekend was met het amendement, maar dat het hem onbekend was dat de fractie het zou steunen. Tijdens de fractievergadering voorafgaand aan de raadsvergadering, waarbij ik aanwezig was, is er uitvoerig en diepgaand over gediscussieerd. Stoker heeft de fractie uitvoering geïnformeerd over de gevolgen van het aannemen van het amendement. Uiteindelijk heeft Jacko toegezegd dat hij het amendement niet zou steunen, maar slechts “scherpe vragen” zou stellen. Later heeft Jacko in een langdurig telefoon gesprek met wethouder Heijtink die toezegging herhaald. Stoker wist niet, naar later bleek, dat de VVD het amendement al de zaterdag voor de fractievergadering had ondertekend. Stoker heeft nooit gezegd dat hij het amendement niet zou uitvoeren. Hij zou dan onzin hebben gesproken. Hij weet namelijk wel het verschil tussen een motie en een amendement, maar de VVD en de opsteller van het persbericht (en met heem de meeste raadsleden) kennelijk niet. Een motie kan wel of niet door het college worden uitgevoerd, die politieke keus is aan het college. Als een amendement op een raadsbesluit is aangenomen vormt het een intrinsiek deel van een besluit en is er dus helemaal geen keus of het wel of niet wordt uitgevoerd. In dit geval wordt het bestemmingsplan inclusief het amendement gewoon ter behandeling baar de provincie gestuurd.

Aan het eind van het persbericht schrijft de VVD:”(er)zijn sindsdien door de VVD fractie diverse pogingen ondernomen om met de wethouder in gesprek te komen over de gerezen situatie. Helaas weigerde de wethouder elk verzoek tot direct overleg.”

Dit is pertinent onwaar. De fractie heeft op geen enkel moment contact gezocht met de wethouder. (Jacko heeft trouwens in het jaar dat hij fractievoorzitter nooit overleg gevoerd met zijn wethouder) Stoker heeft wel enkele pogingen gedaan contact te krijgen met de fractie, maar die was steeds onbereikbaar.

 Dit persbericht is iemand schoppen die al op de grond ligt en dat door een fractie die er prat opgaat integriteit hoog in het vaandel te hebben.