Conclusie integriteitsonderzoek: Geen spoor van malversaties of schending integriteit bij grondtransacties Heerenweide.

posted in: Uncategorized | 0

Het rapport van het Integriteitsonderzoek is vandaag openbaar gemaakt. Er is niet het minste bewijs gevonden van malversaties of schending van de integriteit van enig ambtenaar. Alle grondtransacties voor Heerenweide zijn volgens de regels verlopen en in het openbaar verricht en besproken in commissies en raad. Bovendien heeft de gemeente alle maatregelen genomen om ook maar de schijn van belangenverstrengeling van een ambtenaar te voorkomen. Alle beschuldigingen en verdachtmakingen van schending van de integriteit van een ambtenaar zijn volledig uit de lucht gegrepen. de eerdere opmerking van de heer Appelman in het NHD bij de val van het college:”Het (integriteits)onderzoek is er niet voor niets, er zijn grenzen overschreden.” blijkt dus nergens op gebaseerd te zijn geweest. De voltallige Gemeenteraad heeft ongelooflijk geblunderd en onnadenkend gehandeld met ernstige gevolgen. Met dit onnodige onderzoek heeft de gemeente zo’n 20.000 Euro over de balk gegooid, is de vertrouwensrelatie tussen de organisatie en de gemeenteraad ernstig verstoord en is een wethouder totaal onverdiend ontslagen. Het ergste is nog dat de goede naam van een hardwerkende, integere ambtenaar door het slijk is gehaald. Ondanks het feit dat onomstotelijk is vastgesteld dat hem geen blaam treft, zullen er altijd mensen blijven die aankomen met het domme gezegde:”Waar rook is vuur.” Als er in dit geval rook is, dan komt dat van het politieke vuurtje dat is aangestoken door de fractievoorzitter van DSV. Dit allemaal dankzij een raadslid met ambities en de fractievoorzitter van de partij van de “sportieve politiek”, DSV dus. Het lijkt mij duidelijk dat de Gemaateraad de betrokken ambtenaar op zijn minst in het openbaar haar excuses moet aanbieden.