Nieuwjaarstoespraak Burgemeester GertJan Nijpels.

Nieuwjaarstoespraak Burgemeester GertJan Nijpels.

posted in: Uncategorized | 0

Leden van de gemeenteraad, collega’s, dames en heren.

Alvorens met u vooruit te kijken naar het komende jaar wil ik u allemaal vragen met mij een moment van stilte in acht te nemen. Stil te zijn in herdenking aan allen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen in werk, familie en vriendenkring. Stil te zijn om respect en warmte te tonen voor allen die groots voor en met elkaar inhoud en zin gegeven hebben aan hun leven en het leven van allen om hen heen. Stil te zijn om hen die zijn achtergebleven steun te bieden. …Moment van stilte… Wat ben ik trots op ons Opmeer en haar inwoners als ik s ’morgens 1 januari 2017 om half zeven van de Teamchef Politie mag vernemen dat er wederom geen noemenswaardige incidenten zijn geweest tijdens afgelopen jaarwisseling. Wat ben ik trots op u allen hier en op iedereen die het afgelopen jaar zich hebben ingezet voor ons allemaal en daar in 2017 gewoon mee door gaan, zoals de vrijwilligers én mantelzorgers. Niet omdat u zichzelf wilt profileren maar gewoon omdat wat u graag iets doet voor anderen en dus voor ons. Trots blijf ik op onze brandweer, wat een inzet en bevlogenheid. Trots ook op ons ambtelijk team die het goed besturen van Opmeer mogelijk maakt. Ingenomen ben ik met de leden van de gemeenteraad, scherp als het moet en besluitvaardig als het algemeen belang hierom vraagt. Trots ben ik op de leden van ons college, Elly, Hendrik, Ruud en Marc met wie ik bestuurlijk leiding mag geven aan ons zelfstandige Opmeer. Voor en met elkaar iets doen is in Opmeer een aangeboren kwaliteit welke zijn positieve weerga niet kent. Dit maakt het wonen, verblijven en werken in onze gemeente van toegevoegde waarde op het hebben van een positief beeld naar de wereld om ons heen. Een wereld die dat opmerkt, te zien aan de belangstelling voor de nieuwbouwwijk Heerenweide, ons industrieterrein de Veken en volgens het CBS mede daardoor een Opmeer dat tot 2030 een groei kent van rond de 5 %. Dit is mooi in lijn met de groei van de regio Westfriesland die tussen de 5 en 10% ligt. Dames en heren fijn dat u er allemaal bent. Wat wordt 2017 een pracht jaar. Een jaar met de prachtige evenementen. Toch nog even naar 2016 terug. De werkzaamheden aan ons Hertenkamp. De opening van de nieuwe Aldi en dit jaar plannen en uitvoering voor de omgeving aldaar. Ons eigen nieuwe wijkteam met meer dan gemotiveerde teamleden. Een gemeente met recreatieve voorzieningen om te wandelen en te varen, ons zwembad, sportvelden met en zonder korrels, beachvolleybal met subtropisch zand, maneges, natuurspeeltuin, winkels. Onze Gabberweek, dit jaar grootser dan ooit, de Landbouwshow en heel speciaal en alleen in 2017 de wereldkampioenschappen Schapendrijven! Voor het eerst in haar geschiedenis heeft de International Sheep Dog Society besloten de WK niet in Engeland, Wales, Schotland of Ierland te houden maar bij ons in Opmeer met Hoogwoud als locatie. Straks meer daarover. 2017 wordt het voorbereidende jaar voor onze politieke partijen. Zij gaan hun Opmeerse verkiezingsprogramma’s maken en hun groslijsten vullen met nieuwe en zittende raadsleden. Ik hoop dat er en goede mix komt van ervaring en nieuw elan. Hier gaat het mij niet om de politieke voorkeur maar om gedrevenheid welke ons Opmeer ten goede komt, zoals de raad ons de afgelopen jaren laat zien. In Opmeer geen Parlementje spelen met alle scherpe randjes. Alle partijen hebben in 2014 het raadsprogramma ondertekent en besturen Opmeer vanuit het gemeenschappelijke belang voor en van ons allemaal. Hulde! U heeft het wellicht al gelezen in de krant of de website maar op 25 januari a.s. houdt ik een korte lezing/workshop, waarbij ik geïnteresseerden uitleg geef over wat het zijn van raadslid kan betekenen voor uzelf maar met name voor ons als gemeenschap. We kunnen namelijk wel wat nieuw bloed gebruiken. Graag roep ik geïnteresseerden op hierbij aanwezig te zijn. Inschrijven kan nog via de website. Bij welke van de 5 politieke partijen u dan actief wordt is mij om het even.

Dames en Heren,

In 2017 gaan we gewoon door met de samenwerking van de 7 Westfriese gemeenten. We blijven werken aan het belang van Westfriesland met ruim 200.000 inwoners inclusief de 11.000 van Opmeer. 7 gemeenteraden treffen elkaar formeel 5 x per jaar om beleid en beleidsvoornemens af te stemmen. Dat doen we met name op het gebied van wonen, werken, vrije tijd, onderwijs en bereikbaarheid. We gaan op zoek naar een verbinding die doublures in ons bestuurlijk werk voorkomt maar van toegevoegde waarde is voor het belang van de Westfriese gemeenten en haar inwoners. We treden gezamenlijk op in verbanden waarbij het getal en het gewicht ervan van belang is naar met name provincie en andere overheden. Die samenwerking doen we samen met het Westfriese bedrijfsleven en de scholen. Opmeer heeft ambtelijk en bestuurlijk een goede band met alle Westfriese gemeenten en zal blijven werken aan die goede verstandhouding. Hierbij is meer dan duidelijk dat wij dat doen vanuit onze zelfstandigheid in gezamenlijkheid met de andere 6 Westfriese gemeenten. Eerder in mijn verhaal refereerde ik aan de onderzoekscijfers van het CBS. Westfriesland kent tot 2030 een bevolkingsgroei van circa 10%. Het is aan ons als 7 gemeenteraden deze prognose te verzilveren door te laten horen en zien dat we klaar staan voor de toekomst, voor inwoners en bedrijven. We blijven de rode lopers uitrollen voor onze bestaande bedrijven door hen zo goed als mogelijk van dienst te zijn. Onderwijs en arbeid worden beter op elkaar afgestemd door inzet van innovatieve ideeën en zo houden we de regionale economie op gang en verder versterken deze.

Dames en heren,

Ik wens ons een gezond 2017 waar Opmeer binnen de bestuurlijke regenboog van de 7 gemeenten haar bijdrage levert aan een Westfriesland waar het goed toeven is. Ik proost.. Op Meer. Dan vraag ik nu uw aller aandacht voor de presentatie over het WK Schapendrijven juli 2017. Dank voor uw aandacht.