MKR20140930-IMG_7458

Commissie Ruimte.

 Kijk hier voor de agenda van 14 februari

MKR20140930-IMG_7481

Commissie Samenlevingszaken 

Kijk hier voor de agenda van 15 februari 

 MKR20140930-IMG_7437-2 MKR20140930-IMG_7514 

 

 

 

Commissie B(estuurlijke)Z(aken)enV(erantwoording)

 Kijk hier voor de agenda van 16 februari